Advent og et nyt kirkeår

Det gamle kirkeår rinder nu ud – og et nyt begynder.

Den dejlige Adventstid med adventens farver og gode budskaber vil lyde, afsluttende med hele julens glade budskab, vore velkendte sange og salmer og den ret så traditionelle jul. I sognet vil der være hektisk aktivitet med gudstjenester og dejlig mange juleafslutninger for skoleklasser og børnehaver. Og selve juleaften vil der blive fuldt hus i begge kirker med fire gudstjenester i hver kirke. 1. juledag kl. 1030 vil der i Ølstykke Kirke være er særlig festlig gudstjeneste med ekstra musik – så er er god grund til at komme med. Udlejre arrangerer igen i år juletræsfest.

1.søndag i Advent startes der op på ”Børn og Kirke” – et nyt initiativ, som menighedsrådet har sat i søen. Tanken bag er, at børn fra dels sognet dels søndagens højmesse, kan komme til historie, leg, sang, kreative ting m.m. i tiden 09:30 -ca. 11:00 i Sognecentret. Det vil være muligt hver 14. dag, og dermed to gange inden jul. Aktiviteterne vil være tilpasset aldersgrupperne, men vi forestiller os at fokus vil ligge på de 3-7 årige.

Og når de sidste grannåle fra juletræerne i Ølstykke Kirke er fejet op og løjerne Nytårsaften er slut, vil kirken i Ølstykke lukke i 4 måneder. Der skal nemlig ske rigtig mange ting med den gamle kirke, der i den grad trænger til en ansigtsløftning. Den skal kalkes indvendigt, sætningsskader skal repareres, altertavlen renoveres, prædikestol og kirkebænke opfriskes m.m. Arbejdet vil skulle være færdigt til 1. maj, så kirken kan stå klar til forårets konfirmationer. I lukkeperioden vil alle kirkelige aktiviteter derfor finde sted i Udlejre. Man opfordres til at følge med dels på hjemmesiden dels annonceringen i lokalavisen og i vores nyhedsbrev. Læs mere om projektet her

 

Ølstykke Kirke

Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke

Udlejre Kirke

Ørnebjergvej 7, 3650 Ølstykke