Ølstykke sogn
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163
Kontortid: tirsdag - fredag kl. 10-13, torsdag tillige kl. 15-18.
Indtil den 18. august har kontoret lukket torsdag kl. 15-18

Mail: rla@km.dk

Kontoret er lukket mandag og lørdag, hvor der henvises til præsterne (dog ikke ved henvendelser vedr. attester, grundregistrering o.l.).