Ølstykke sogn
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163
Kontortid: tirsdag - fredag kl. 10-13 i juli.

Mail: oelstykke.sogn@km.dk

Sikker mail til kirkekontoret klik her

Uden for kontortid henvises der til præsterne (dog ikke ved henvendelser vedr. attester, grundregistrering o.l.).