Vi synger årstidens sange og salmer m.m. fra højskolesangbogen. Derudover skal vi hver gang høre om et emne, der har med musik at gøre.

Nærmere omtale af arrangementerne se kalenderen.

Ved flyglet: Karsten Kristensen.

Kirkebil (til kørestolsbrugere - dårligt gående) kan bestilles på kirkekontoret senest dagen før.