Kirkegårdsudvalget:  

Her planlægges kirkegårdens indretning og vedligehold. Også her spiller befolkningsprognoser en væsentlig rolle. Formand for udvalget: 

Bygningsudvalg boliger og Bygningsudvalg kirker:

Vedligehold af de 2 kirker sker i samarbejde med nationalmuseet.Præstegården og kirkekontoret er begge over 100 år gamle, og skal også vedligeholdes med nænsom hånd. Præsteboligen i Udlejre vedligeholdes også af dette udvalg. Formand for udvalget:

Menighedsrådet har organiseret sit arbejde i udvalg med følgende opgaver:
Liv og vækst:

Her drøftes gudstjenesteformer, konfirmandundervisning, kirkernes åbningstider og det fremtidige behov for kirkelig betjening set ud fra et statistisk materiale. Desuden varetager udvalget også kirkernes aktiviteter.
Formand for udvalget: 

Sognemødeudvalg:

Foredrag mm
Tovholder: Flemming Jensen  

Koncertudvalg: 

Spænder fra store koncerter med kendte kunstnere til musikandagter med egne organister og kor.
Tovholder: Bo Sonn

Kunstudvalg:

Skiftende kunstudstillinger i Udlejre Kirke samt udsmykning af kirkerne. 
Tovholder: Thilde Norlin 

Ekstern kommunikation:

Sørger for annoncering i Lokalavisen Egedal, informationer til pressen samt hjemmesiden. 
Ansvarlig: Lotte Nielsen

Derudover er der 3 funktioner, der varetages af enkeltpersoner:  

Kirkeværgen, der står for det daglige vedligehold af kirkerne i samarbejde med kirketjenerne, og som refererer til Bygnings- og kirkeudvalget.  

Kontaktpersonen har det overordnede ansvar for den daglige leders personaleledelse og yder support til den daglige leder i personalespørgsmål.

Bygningssagkyndig, der sikrer korrekt vedligehold af bygningerne.