Offentliggørelse af resultat af valgforsamlingen

Den 15. september 2020 har Ølstykke Sogns Menighedsråd afholdt valgforsamling.

Valgte medlemmer i alfabetisk rækkefølge:

Anne Maj-Britt Kaa Olsen
Bendt Tranekjær Rasmussen
Birgitte Hove Petersen
Christen Fihl Hedegaard Nielsen
Eva Bente Møller
Eva Fahnøe Buch
Hans Jesper Helsø
Harly Nielsen
Ingrid Mathilde Norlin
Johanna Jensen
Kim Hammer Overgaard 
Lise-Lotte Nielsen
Margrethe Hartvig
Steen Herrche
Svend K K Jensen

Valgte stedfortrædere i alfabetisk rækkefølge:

Ellen Kirstine Ransborg
Rikke Malene Sjöberg

Menighedsrådet vil konstituere sig inden den første søndag i advent, hvor den nye funktionsperiode begynder.

/valgbestyrelsen

Sensommer

Velkommen tilbage fra sommeren – og velkommen til en lidt anderledes tid, hvor COVID-19 stadig sætter visse begrænsninger for livet i og om kirkerne. Men som I kan læse flere steder på hjemmesiden og i kirken annonce i Lokalavisen, er der rigtig mange aktiviteter, der igen er startet op. Malerhold, Eventyrklub, SYNG MED, Fredagssang, juniorkonfirmander m.m. er lagt i kalender. Selvfølgelig med de begrænsninger, som COVID-19 sætter. Lige nu er kravet, at der i kirkerne og lokalerne skal være 4 kvadratmeter pr. person, hvis der synges – og det halve, hvis der ikke synges. Desuden skal der være 2 meter mellem personer, når der synges – og 1 meter, når er ikke synges (og siddes ned). Derfor kan der kun være 25 i Ølstykke Kirke og 45 i Udlejre (90 når der ikke synges).

En række af vore aktiviteter vil derfor omfatte ”billetbestilling” vi hjemmesiden, så der er lidt styr på antallet. Det er ikke sjovt at skulle afvise personer ved kirkedøren, hverken til en højmesse eller til en anden aktivitet.

Vore ansatte gør et stort arbejde for at få tingene til at køre så smidigt og sikkert som muligt. Efter hver aktivitet skal der foretages rengøring for at begrænse smitte, skilte skal udfærdiges, sprit skal være tilstede m.m.

Der skal lyde en stor tak til pårørende, forældre og andre, som har vist stor forståelse for de begrænsninger, som COVID-19 har medført. Og det har ”ramt” stort set alle kirkelige handlinger og enkelte aktiviteter. Men kirkerne er åbne – og klokkerne ringer hver dag for at minde os om, at kirken er der – til glæde for os alle.

 

Tilmelding til Jazzgudstjeneste den 4. november her

 

Lukning af Ølstykke Kirke i efteråret

På grund af rensning af orgel i Ølstykke Kirke vil der ikke være kirkelige handlinger og højmesser i kirken i ugerne 45 og 46 samt mandag og tirsdag i uge 47. Kirken vil derfor være lukket fra mandag den 2. november til og med onsdag den 18. november.

Alle kirkelige handlinger henlægges derfor til Udlejre Kirke.

Der er kun én højmesse kl. 11 i Udlejre Kirke på søndagene 8. og 15. november.

 

Konfirmation 2020

Årets konfirmander kan ses her.

 

Konfirmation 2022

Datoer kan ses her

Tilmelding er åben