Hvem ringer klokkerne for.

Efter ønske fra landets biskopper vil der være ringning fra alle landets kirker kl. 8 om morgenen og kl. 17 om aftenen.
Læs mere her 

En hilsen fra præsterne.

Vi præster vil gerne gøre jer alle opmærksomme på, at vi stadig er her, selvom vi måske ikke er så nemme at få øje på lige for tiden.
Vores telefoner og mails er åbne, så I skal endelig bare ringe eller skrive, hvis I har brug for at kontakte os. 
Nok kan vi ikke fejre gudstjeneste sammen om søndagen pt. men derfor synes vi ikke, at I skal snydes for Guds ord.
Derfor vil vi, indtil videre, hver søndag, lægge søndagens Evangelium på hjemmesiden og dertil en kort lille prædiken. Måske endda også teksten til en salme, vi ville have valgt.
Vi håber, at ordene kan være med til at give bare et lille glimt af håb, trøst og styrke i en tid, hvor vi har særligt brug for det.

Vi vil derfor gerne invitere dig, der bor i Ølstykke sogn, til vores ”Godmorgen-liste”. Bliv skrevet på og du vil så hver morgen blive ringet op af én af os ml. 9.00-10.00 til en lille snak om, hvad der nu rører sig og hvad dagen mon bringer. 

Vi håber, at høre fra dig!  

De bedste tanker og hilsner til jer alle.

Fra præsterne i Ølstykke: Marianne, Elisabeth, Bo og Charlotte

Her kan du for øvrigt finde gudstjenester og andet godt fra Folkekirken online imens kirkerne er lukkede:

Hver morgen er der andagt i radioen kl 8.05: https://www.dr.dk/radio/p2/morgenandagten

Hver søndag kan du følge med i gudstjenesten her: https://www.domkirken.dk/

På Helsingør Stifts hjemmeside kan du læse om forskellige kirkelige tiltag: https://www.helsingørstift.dk/nyheder/inspiration-kirken-i-coronatider

 

Corona - opdatering 23. marts

”Vask hænderne, sprit dem, nys i ærmet, ingen kys og kram, hold afstand” 

Corona medfører store ændringer for alle. Også i Ølstykke Sogn tages det alvorligt, og vi lægger os tæt op af regeringens og sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger. Alle aktiviteter i Ølstykke Sogn frem til og med hele april måned aflyses.

Gudstjenester aflyses foreløbigt frem til og med 2. Påskedag.

Dåb, vielser og velsignelser er ikke aflyst eller flyttet til et senere tidspunkt, medmindre dåbsforældre eller kommende brudepar ønsker det. Handlingerne vil blive gennemført under hensyntagen til gældende regler om forsamling (i øjeblikket max 10 – inklusiv præst og betjening). Hvad angår dåb, døbes børn ved korte (ca. 10 minutter) særskilte dåbshandlinger uden sang og musik. Det må forventes, at der ved vielser vil kunne være begrænsninger i musik og sang.

Bisættelser/begravelser vil kunne foretages med væsentlige restriktioner i antal deltagende og begrænsninger i musik og sang. Evt. vil der kunne være begrænsning i valg af kirke.

Konfirmandundervisning:
Den resterende konfirmandundervisning, der allerede er planlagt, og som kræver fysisk fremmøde, er aflyst indtil videre, idet vi lige nu følger skolernes lukning. For enkelte vil undervisningen finde sted via mail.

Konfirmationer:
Ifølge kirkeministeriet og biskopperne skal alle konfirmationer indtil pinse (31. maj – 1. juni) aflyses og flyttes til et senere tidspunkt. Alle skulle gerne have fået mail om ny konfirmationsdato - og de kan også ses her.

Aktiviteter
Følgende aktiviteter aflyses indledningsvis til udgangen af april:

 • Maleholdet
 • Babysalmesang
 • Juniorkonfirmander
 • Spaghettigudstjeneste
 • Fredagssang
 • Filmaften
 • Eventyrklub
 • Kirkekaffe
 • SYNG MED
 • Foredrag
 • Besøg af dagpleje
 • Koncerter, inkl. Musikskolens koncert
 • Sorggrupper

Kirkens kordegn Rose-Marie Lade kan fortsat kontaktes på 47178163, hvor der evt. vil være omstilling til mobiltelefon – eller på mail rla@km.dk 

Kirkens præster kan fortsat kontaktes:

Elisabeth Stage                   mobil: 5163 1661 / mail: emoh@km.dk

Bo Sonn                               mobil: 5125 5352 / mail: bos@km.dk

Charlotte Ustrup                 mobil: 5163 1663 / mail: chtu@km.dk

Marianne Fries Jørgensen  mobil: 5163 1662 / mail: mafe@km.dk

 

Lukning af Ølstykke Kirke i efteråret

På grund af rensning af orgel i Ølstykke Kirke vil der ikke være kirkelige handlinger og højmesser i kirken i ugerne 45 og 46 samt mandag og tirsdag i uge 47. Kirken vil derfor være lukket fra mandag den 2. november til og med onsdag den 18. november.

Alle kirkelige handlinger henlægges derfor til Udlejre Kirke.

Der er kun én højmesse kl. 11 i Udlejre Kirke på søndagene 8. og 15. november.

Renovering af Udlejre Kirke

Udlejre Kirke står for en større renovering - læs mere om renoveringen her

 

Konfirmation 2021

Tilmelding åbner den 7. september 2019 kl. 08.00. Tilmelding via dette link