Sommer

Så blev det sommertid, og store dele af Danmark lukker ned for at nyde lidt ferie. Også Ølstykke Sogn drosler ned, idet der ikke vil være aktiviteter før efter sommeren og kun en højmesse om søndagen i en af kirkerne. Covid-19 har jo i et par måneder haft en væsentlig indflydelse på sognets liv, de kirkelige handlinger m.m. Meget er løsnet op på kirkens område, men også Folkekirkens liv er stadig påvirket af restriktioner. Som det er lige nu, må der i kirkerne være et bestemt antal personer - alt afhængig af antal kvadratmeter i rummene. Afstande skal overholdes, hensyn tages til andre, rengøres ekstra, tilgængelig håndsprit, påpasselighed med nadver m.m. Men det er muligt at få en sammenhængende højmesse.

Forårets konfirmationer blev aflyst og vil nu finde sted ultimo august og primo september. Også her gælder det, at der vil være restriktioner som bevirker, at dagens højtidelighed i kirken måske kommer til at være lidt anderledes end normalt. Intet er normalt i disse coronatider, men forhåbentlig går det mod mere normale forhold.

Og husk, at der den 20. august er orienteringsmøde vedrørende det kommende valg til menighedsrådet. Mød op, hør, spørg – og bliv klogere. Og måske var det noget for dig at være en del af menighedsrådet, der arbejder for sognets liv og indhold. Vi ser dig meget gerne – så på gensyn i august

Kunst i Udlejre Kirke

Mette Møllers udstilling i Udlejre Kirke er forlænget til 2. september - se mere her

Babysalmesang

Nyt hold starter den 2. september - vi åbner for tilmelding til hold 2 her

Lukning af Ølstykke Kirke i efteråret

På grund af rensning af orgel i Ølstykke Kirke vil der ikke være kirkelige handlinger og højmesser i kirken i ugerne 45 og 46 samt mandag og tirsdag i uge 47. Kirken vil derfor være lukket fra mandag den 2. november til og med onsdag den 18. november.

Alle kirkelige handlinger henlægges derfor til Udlejre Kirke.

Der er kun én højmesse kl. 11 i Udlejre Kirke på søndagene 8. og 15. november.

 

Konfirmation 2021

Tilmelding åbner den 7. september 2019 kl. 08.00. Tilmelding via dette link

Corona - opdatering 20. maj

”Vask hænderne, sprit dem, nys i ærmet, ingen kys og kram, hold afstand” 

Læs mere her