Kirkekontoret

Ølstykke sogn
Kirkepladsen 2
3650 Ølstykke
Telefon: 4717 8163
Kontortid: tirsdag - fredag kl. 10-13.  Torsdag tillige 15-17.  

Mail: oelstykke.sogn@km.dk

CVR: 22121219
EAN/GLN: 5798000859968

Sikker mail til kirkekontoret klik her.  Husk at anføre mail adresse i mailen.

Uden for kontortid henvises der til præsterne (dog ikke ved henvendelser vedr. attester, grundregistrering o.l.).