Kirkegårdene

Ølstykke kirkegård består af et gammelt afsnit og et nyt afsnit fra 2004.

Beskrivelse af de forskellige gravstedstyper kan ses her 

Vedtægt for kirkegården

Brug af metaldetektor på kirkens jorde

Det er meget populært at afsøge jorde med metaldetektorer, herunder også på arealer, der henhører under kirken. Der er kun adgang til brug af metaldetektor med tilladelse fra menighedsrådet. Der må ikke søges i kirker, på kirkegårde eller inden for en afstand på 2 meter fra kirkegårdsdiger og -mure. Der må heller ikke søges på gravhøje eller indenfor en afstand på 2 meter fra disse. Danefæ skal afleveres til Nationalmuseet eller det lokale museum med arkæologisk ansvar.