Eventyr Klub

En torsdag i hver måned i Konfirmandstuen i Udlejre Kirke
fra kl. 11.00-12.30

Kom og vær med i Eventyrklubben i Udlejre Kirke. Der er kaffe, the og en ostemad (10kr). Vi fortæller rejseminder eller lytter. Vi kommer hele jorden rundt; både fjern og nær. Alle er meget velkomne. For yderligere oplysninger kontakt Nina nim@km.dk

   Eventyr Klub