Nyt fra sognet

Godt Nytår

Håber at alle er kommet vel ind i det nye år og tage hul på alt det , der finder sted i vores sogn. Kast et blik på sognets hjemmeside og find det, som du har lyst til at deltage i. Det kan være højmesser med salmer, samvær og nogle gode ord at tage med hjem. Eller hvad med gå-ture, babysalmesang for de mindste, koncerter, Højskoledag eller det, som du gerne vil være en del af.

 

2024 kommer til at rumme rigtig mange ting – så mange, at vi faktisk overvejer ”grænser for vækst”. Kort fortalt, så er der ”gang i butikken”.

2024 er også året, hvor der i november skal vælges et nyt menighedsråd. Og der er alt brug for mennesker, som på hver sin måde kan være med til at skabe gode rammer for kirkens mange aktiviteter. Føler du, at du har noget at byde ind med – og det behøver ikke at være de store uddannelser eller håndværkeruddannelse – så vær opmærksom på, at der i foråret vil være orienteringsmøde og andre tiltag. På forskellig vis vil sognet formidle nyheder og historier – så følg med og støt op om kirken. Rigtig mange vil fortsat have kirken og dens aktiviteter.

 

Arbejdet med på sigt at kunne opføre et ”kirkeligt hus” i tilknytning til den nye bydel i Egedal – på markerne nede ved Føtex – skrider fremad. Lokalplanen forventes godkendt af byrådet før sommeren. Men det er ikke det samme som at der i i de nærmeste år vil være en bygning. Det tager år at få på plads og spare op til. Men kontakter til beboerne r allerede sat i værk – så her sker der også noget.

 

Rigtig vel mødt og på gensyn.