Medlemsskab af folkekirken

Alle, der er døbt, men på et senere tidspunkt udtrådt af Folkekirken, kan blive medlem af Folkekirken igen. Henvendelse kan ske til en præst eller kirkekontoret.
 
En person, der ikke er døbt, kan blive optaget i Folkekirken ved dåb. Henvendelse kan ske til en præst eller kirkekontoret.