Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmander

At blive juniorkonfirmand er muligt for alle børn i 3. klasse i Ølstykke. Det er en uge med fordybelse og kreativitet i og omkring Ølstykke Kirke.

Hvem
Alle børn i 3. klasse har mulighed for at gå til juniorkonfirmation. Der sendes invitationer ud til Søhøjskolen, Bækkegårdsskolen, Maglehøjskolen og Stengårdsskolen. Undervisningen varetages af præsterne og børne- og ungemedarbejderen. Der er max 15 deltagere og ofte mindre. Vi ønsker små hold og i stedet udbyder vi det oftere. Børnene lærer hurtigt hinanden at kende gennem de mange voksenstyrede aktiviteter.

Hvor
Det foregår i sognecentret, Hampelandsvej 50. Det ligger ved kirkegården tæt på Ølstykke Kirke. Børnene kommer selv hen til sognecentret efter skole.

Hvornår
Konfirmandundervisningen foregår hver dag lige efter skole i en uge og det forgår som regel om efteråret.
Undervisningen slutter hver dag kl 16. Onsdag aften inviteres juniorkonfirmanderne og deres familie og venner til en børnegudstjeneste i kirken kl 17. Her får juniorkonfirmanderne mulighed for at hjælpe til under gudstjenesten og vise noget af det, de har lavet i løbet af ugen. Efterfølgende er der spisning og hygge for alle.

Hvad
Til juniorkonfirmation starter vi hver dag med at spise sammen. Der er brød, saft og ofte også kage. Derefter synger vi og hører en historie. Historierne fortæller noget om dagens tema, som der arbejdes videre med. Dagens tema kan fx være barmhjertighed, næstekærlighed, tilgivelse og liv/død.
Juniorkonfirmanderne kan i løbet af ugen bygge deres eget paradisets have. De har mulighed for at bruge mange forskellige materialer fx ler, form clay, træ, perler, ståltråd og flamingo. Hver dag er der flere personer og ting der skal ind i paradiset - der er både Adam og Eva, planter, floder og dyr; der er også en barmhjertige Samaritaner, Jesus, et kors, engle mm.
Når juniorkonfirmanderne fremviser deres skulpturer, fortælles historierne igen, hvilket danner grundlag for en dybere forståelse af fortællingernes budskab og tema. 
Der er også tid til at se film, lege og spille teater. Juniorkonfirmanderne får desuden oplevet nogle af alle de ritualer, der er i kirken. De er med under aftensgudstjenesten, hvor de får mulighed for at deltage ved fx at ringe med klokkerne og sige ind- og udgangsbøn.

Hvorfor
Juniorkonfirmation giver børnene en forståelse for nogle af kristendommens vigtigste budskaber fx omkring tilgivelse, genopstandelse, næstekærlighed, taknemmelighed.
Juniorkonfirmanderne har god tid til at kunne fordybe sig i fremstillingen af deres skulpturer. I denne kreative proces åbnes også ofte op for dybere samtaler. Der er ofte mange spørgsmål og tanker omkring troen på Gud, hvordan man er over for andre og hvad der mon sker efter døden. Der bliver skabt et rum, hvor der kan snakkes frit om disse svære emner.

Det er desuden vigtigt for os at juniorkonfirmanderne føler sig velkomne og trygge i kirken – de store festers hus.

Hvordan
Tilmelding og spørgsmål til børne- og ungemedarbejder Nina Mølgaard
Mali: nim@km.dk
Mobil: 23620066

Vi ses til juniorkonfirmation