Sorggruppe

Sorggruppen i Ølstykke sogn starter op løbende

Når man har mistet et menneske man holdt af og delte livet med, så kan det være en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som én selv. Det kan være mennesker, man kender, eller det kan være i en sorggruppe.

Sorggrupper i Folkekirken er ikke et terapi- eller behandlingstilbud, men en mulighed for at finde støtte i den svære tid, som følger efter tabet af en nærtstående slægtning eller ven. 

En sorggruppe forsøger ikke at fjerne sorgen eller at presse den, der har mistet til at 'komme videre'. Men fællesskabet med andre i samme situation, kan hjælpe, så sorgen bliver nemmere at bære og den forandrede hverdag forhåbentlig en smule lettere at være i. 

Tanken er, at vi mødes 10 gange. Der er plads til ca. 8 deltagere i gruppen, og det er gratis at deltage.

Tilmelding til Charlotte Ustrup: 51631663/chtu@km.dk eller 

Marianne Fries Jørgensen: 51631662/mafe@km.dk

Du er også velkommen til, ganske uforpligtigende, at ringe og høre nærmere.