Menighedsrådsmøder

Næste menighedsrådsmøde
Onsdag den 22. maj 2024 kl. 19.00, Sognecentret

Dagsorden

Referat fra mødet den 10. april

Referater fra tidligere møder kan ses her